Investeeringud

Hoiuste tingimuste võrdlus

Rahavalik.ee pakub mittepanganduslike finantseerimisasutuste hoiuste võrdlemise võimalust. Leidke enda jaoks parimate tingimustega hoiused. Hoiuse tulusus sõltub investeeritud summast, hoiuse tähtajast ja võimalikust intressisumma

Tähelepanu! Tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse füüsilise isiku hoiuselt saadud intress tulumaksuga. Täpsustage valitud mittepanganduslikus finantseerimisasutuses, kas saadud tulult peate maksma tulumaksu teie ise või teeb seda teie eest mittepanganduslik finantseerimisasutus.

Mittepanganduslike finantseerimisasutuste suhtes ei kohaldata tagatisfondi seadust. See tähendab, et mittepangandusliku finantseerimisasutuse pankroti korral võite hoiustest ja intressidest osaliselt või täielikult ilma jääda.

Hoiu-laenuühistu ERIAL
Summa
90 kuni 2.000.000 €
Aastane intressimäär
10,00 %
Kestus
12 kuni 72 kuud
Meie tegevus on finantsteenuste osutamine era- ja juriidilistele isikutele, kes on meie liikmed, samuti nende raha hoiustamine ja kasvatamine. Ühistu eeskujulik finantspoliitika võimaldab turvaliselt raha kasvatada, välistades otsesed riskid ning maksta hoiuste pealt suuremaid intresse.
Raha Hoiu-Laenuühistu
Summa
alates 500 €
Aastane intressimäär
kuni 9%
Kestus
alates 1 kuni 5 aastat
Liikmed saavad kasutada soodsat, kvaliteetset ja mugavat hoiustamis- ja laenuteenust ning finantsnõustamist. Meie ühistu hoiused ja laenud on välja töötatud parimatel tingimustel kui pankadel ning enamustel investeeringut pakkuvatel asutustel.
Tallinna Hoiu-laenuühistu
Summa
5.000 - 500.000 €
Aastane intressimäär
5,50 - 6,00 %
Kestus
1 või 2 aastat
Tallinna Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu liikmetele teenuste osutamine.
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu
Summa
3.000 kuni 100.000 €
Aastane intressimäär
5,47 – 6,55%
Kestus
6 kuud - 5 aastat
Eesti kapitalil põhinev Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu pakub finantsteenust inimestele, kes on huvitatud rahaliste vahendite hoiustamisest ja oma vahendite mitmekordistamisest, aga samuti ka laenu võtmisest. Me oleme valmis pakkuma oma liikmetele paindlikke teenuseid ja Eesti turul soodsamaid hoiustamis- ja laenuprotsente.
Tartu Hoiu-laenuühistu
Summa
ei ole määratud
Aastane intressimäär
5,00 – 5,50 %
Kestus
ei ole määratud
Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või siin kinnisasja omavad inimesed. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, väljaarvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksused.